H αληθινή αγάπη είναι αυτή που μας χρειάζεται σήμερα κι είναι η μόνη που ενώνει τους πιστούς ανθρώπους και τους κάνει σαν τους πρώτους χριστιανούς όταν «του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία» Πράξεις δ΄ 32.

Αυτή η αγάπη είναι η αληθινή αγάπη. Η αγάπη του Ιησού Χριστού. Δεν έχει καμία σχέση με τον έρωτα που είναι μια ειδική αγάπη, που σκοπό έχει να ενώσει δύο νέους και να τους κάνει συζύγους. Ούτε έχει σχέση με τη φιλία που ενώνει πρόσωπα με ένα στενό δεσμό σε περιορισμένο κύκλο. Η αληθινή αγάπη βασίζεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου και ενώνει όλους τους πιστούς με μία ειλικρινή πίστη στο Λόγο του Θεού και με ένα ανυπόκριτο δεσμό που τους δίνει το Πνεύμα το Άγιο.

Πολλές φορές πολλοί μιλούν για ενότητα και ένωση και φιλοσοφούν σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι έχουν ενότητα αλλά δεν δέχονται την ένωση γιατί αυτοί πιστεύουν άλλα.
Άνθρωποι του Θεού τι σοφιστείες είναι αυτές;
Αν έχεις ενότητα στην καρδιά σου θα οδηγηθείς και σε τέλεια ένωση με τους αδελφούς σου. Η ενότητα της πίστεως, όταν δηλαδή όλοι έχουμε καταστατικό μας την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύουμε όλα όσα είναι γραμμένα από το Πνεύμα το Άγιο, τότε οδηγούμεθα στην ενότητα της αγάπης και δεν είναι να κάνουμε καμία διάκριση μεταξύ των ανθρώπων. Είμαστε πια εντελώς ενωμένοι. Η καρδιά μας με την καρδιά όλων των πιστών και η ψυχή μας είναι μία. Η αλήθεια του Ευαγγελίου και η εκτέλεση της αλήθειας του Λόγου του Θεού μας γεμίζει με την αληθινή αγάπη.
Ο απόστολος της αγάπης ο Ιωάννης γράφει: «Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομε ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού όταν τον Θεό αγαπώμεν και τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν». Α΄ Ιωαν. ε΄ 1-2

Η αγάπη είναι ένα από τα εννέα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος και ο καρπός είναι ένας. ¨Όπως ένα πορτοκάλι έχει 9 φέτες κάτω από το φλούδι του, έτσι και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι όλος μαζί: «αγάπη, χαρά ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια». Γαλάτας ε΄ 22

Η αληθινή αγάπη είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού που δίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Το να ενωθούμε γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα, είτε γιατί έχουμε κάποιο κοινό εχθρό και θέλουμε να τον αντιμετωπίσουμε, είτε γιατί θέλουμε να εμφανιζόμαστε δυνατοί στη κοινωνία και στο κράτος, τότε μπροστά στο Θεό είμαστε ένοχοι και ο σκοπός της ενότητας μας ή της ενώσεώς μας καταδικασμένος να αποτύχει σίγουρα. Όταν ένας πιστεύει μια αλήθεια και ο άλλος πιστεύει άλλα και καταπολεμάει αυτή την αλήθεια, τότε σίγουρα κτίζεται ο πύργος της Βαβέλ.

Η αληθινή αγάπη δεν στηρίζεται σε κανένα σκοπό και δεν επιδιώκει τίποτα. Απλώς θυσιάζει, χωρίς προσποιήσεις, χωρίς υποκριτικά χαμόγελα, χωρίς συμφέροντα, χωρίς υστεροβουλίες και άνομες συμμαχίες. Περιθάλπει τους φτωχούς, σέβεται τους αδελφούς, τιμάει τον Κύριο Ιησού Χριστό και υπακούει στο άγιο θέλημά Του που είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιό Του.

 

+ Λεωνίδας Φέγγος

Διαβάστε επίσης...

«Έλθετε και ας επιστρέψωμεν προς τον Κύριον» (Ωσηέ 6:1)

Καθώς διαβαίνουμε το κατώφλι ακόμη ενός χρόνου δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε εκ καρδίας τον Κύριο για την μακροθυμία Του. Παρότι η γνώση έχει πράγματι πληθυνθεί (Δανιήλ 12:4), ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν ήταν φορτωμένη με τόσα προβλήματα, πραγματικά αδιέξοδα.

Όπου και να κοιτάξει ο σύγχρονος άνθρωπος δεν βλέπει τίποτε άλλο από το γεγονός ότι απόρριψε το Θεό από τη ζωή του. Πόλεμοι, κύματα προσφύγων, ταραχές, τρομοκρατία, αδικία, ανηθικότητα, διάλυση της οικογένειας, πείνες, ασθένειες. «Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονημένοι.Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής· διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησανδιαθήκηναιώνιον» (Ησαΐας 24:4-5).

Περισσότερα...

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό