01-portland_178 02-banner-new2-world 03-edafia

Δείτε

  1. Κηρύγματα Πάτρας
  2. Spots
  3. Web tv
  4. Προτεινόμενα

Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Πατώντας πάνω αριστερά στο διπλανό παράθυρο (στους αριθμούς δίπλα στον τίτλο) ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα βίντεο και επιλέγετε ποιό θέλετε να δείτε.


 


 

Το εδάφιο της ημέρας

ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΝΑΡΕΤΟΝ ΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΕΥΡΕΙ ΔΙΟΤΙ Η ΤΟΙΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ

Παροιμίες λα 10

Ημέρες συναθροίσεων

Κηρύγμα ευαγγελίου:

Τετάρτη & Παρασκευή 20.00-21.00

Κυριακή 11.00-12.00

Αυστραλίας 100

Έξω Αγυιά, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη

   

 

Το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και έχει αναλάβει να καλέσει ανθρώπους στην πίστη του Χριστού και να ετοιμάσει τη νύμφη, την εκκλησία, για να την παραλάβει ο Νυμφίος, ο Ιησούς Χριστός.

 Ο Ιδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είπε στους μαθητές Του: "Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω, συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγω διότι αν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δέν θέλει ελθεί προς. εαής, αλλ'αφού απέλθω θέλω πέμπψει Αυτόν προς εσάς. Και ελθών Εκείνος θέλει ελεγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως". Ιωάννης ις'7-9

 Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σήμερα επάνω στη γη και ελέγχει κάθε άνθρωπο, τον οδηγεί στον Ιησού Χριστό το Σωτήρα,τον οδηγεί να ακούσει το Λόγο του Θεού, τον αναγεννάει, δίνοντάς του τον καρπό Του Αγίου Πνεύματος, τελικά τον πληρώνει δίνοντας του τα χαρίσματα. 'Ολες οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είναι φανερές και έχουν πολύ σπουδαία και φανερά αποτελέσματα.

 'Οταν ενεργεί στη ζωή ενός άπιστου ακόμα ανθρώπου τον βλέπουμε για κάποια στιγμή να ελέγχεται, να έρχεται στον εαυτό του και να επιζητεί να ακούσει το Λόγο του θεού. Το ίδιο κάνει και στη ζωή του αποστατημένου ασώτου υιού. Οπως γράφει ο Λόγος του Θεού για τον άσωτο υιό, ο οποίος είχε καταντήσει να βόσκει χοίρους, αφού σπατάλησε όλη την περιουσία του, "ελθών εις εαυτόν".

 Το Πνεύμα το 'Αγιο ενεργοποιεί το Λόγο του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου και γεννιέται ο νέος άνθρωπος. Δημιουργεί, δηλαδή, την αναγέννηση με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι, "αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμια, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια". Γαλάτες ε:22

 Η αναγέννηση του ανθρώπου γίνεται αισθητή από τον ίδιο, γιατί αισθάνεται το Πνεύμα το Αγιο να ενεργεί μέσα στην καρδιά του κάποια στιγμή και του αλλάζει τη ζωή ολόκληρη. Γίνεται δε αισθητή και στο περιβάλλον του ανθρώπου, διότι όλοι βλέπουν την αλλαγή της ζωής του.

 Το βάπτισμα του χριστιανού στο Άγιο Πνεύμα που ενεργεί ο Ιδιος ο Ιησούς Χριστός, είναι “δύναμη εξ'ύψους” και γίνεται αισθητή πολύ έντονα από τον ίδιο που το λαβαίνει, και από το περιβάλλον του. Ο ίδιος ο πιστός λαμβάνει δύναμη, η οποία δεν αφορά μόνο την ψυχή και το Πνεύμα,αλλά και το σώμα. Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστος έδωσε εντολή στους μαθητές Του, να μην αρχίσουν το έργο και την αποστολή τους, πριν λάβουν δύναμη εξ ύψους.

 “Και συνερχόμενος μετ'αυτών παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσι από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσιν την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε,είπε,παρ'εμου. Διότι ο μέν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι,σεις όμως θέλετε βαπτιστή εν Πνεύματι Αγίω,ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας". Πράξεις α:4-5

 Οι απόστολοι και όλοι οι πιστοί, ακόμη και η μητέρα του Κυρίου μας, περίμεναν στο ανώγειο,συνολικά εκατόν είκοσι άτομα.(Πράξεις α'12-15)

 Την ημέρα, λοιπόν της Πεντηκοστής, ήμερα Κυριακή, ακούστηκε μια βοή, "ως ανέμου βιαίως φερομένου και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι ...

 και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν” Πράξεις β'1-4

 Η πλήρωση των πιστών με το Πνεύμα το Άγιο έγινε αισθητή σε όλες τις ψυχές που το έλαβαν διότι αισθάνθηκαν δύναμη, και ήταν αντιληπτή από όλους διότι “διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν”.Πράξεις ι'46. Βεβαίως δημιουργήθηκε η απορία “Τι σημαίνει τούτο;” Πράξεις β'12. Ο απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του,τα εξήγησε όλα.

 Εφημερίδα “Χριστιανισμός” 6/1997

 

 

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό