01-portland_178 02-banner-new2-world 03-edafia

Δείτε

  1. Κηρύγματα Πάτρας
  2. Spots
  3. Web tv
  4. Προτεινόμενα

Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Πατώντας πάνω αριστερά στο διπλανό παράθυρο (στους αριθμούς δίπλα στον τίτλο) ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα βίντεο και επιλέγετε ποιό θέλετε να δείτε.


 


 

Το εδάφιο της ημέρας

ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΝΑΡΕΤΟΝ ΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΕΥΡΕΙ ΔΙΟΤΙ Η ΤΟΙΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ

Παροιμίες λα 10

Ημέρες συναθροίσεων

Κηρύγμα ευαγγελίου:

Τετάρτη & Παρασκευή 20.00-21.00

Κυριακή 11.00-12.00

Αυστραλίας 100

Έξω Αγυιά, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη

   

Όταν οι χριστιανοί έχασαν την επαφή τους με το Θεό τον Παντοκράτορα και τον αναστημένο Ιησού Χριστό, έπαψαν να λαβαίνουν απαντήσεις από τον ουρανό και αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τις ενέργειες του Θεού με δικά τους υποκατάστατα.

 Έτσι αντί για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία έπαψαν να λειτουργούν μέσα στην εκκλησία, έβαλαν διάφορα όργανα, ποιητικά αναγνώσματα και διάφορα σκετσάκια.

Γνώριζαν και πίστευαν ότι ο χριστιανός πρέπει, αφού πιστεύσει στον Ιησού Χριστό να λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν πιστεύουν όμως ότι μπορούν να λάβουν το Πνεύμα το ʼγιο όπως οι απόστολοι που περίμεναν δέκα ημέρες επάνω στο ανώγειο της Ιερουσαλήμ προσευχόμενοι, αλλά βρήκαν εύκολο τρόπο.
Έτσι βρήκαν όλοι ένα τρόπο να λένε ότι έλαβαν το Πνεύμα το ʼγιο, χωρίς να περιμένουν στην προσευχή. Διάφοροι διαμαρτυρόμενοι οι λεγόμενοι "αγιαστές", βρήκαν ένα πολύ εύκολο τρόπο. Ο ποιμένας της εκκλησίας ή κάποιος πρεσβύτερος επέθετε τα χέρια του στον υποψήφιο και μετά τον πληροφορούσε ότι έλαβε το Πνεύμα το ʼγιο.
Στην αντίρρηση του πιστού, ο πρεσβύτερος τον διαβεβαίωνε ότι το έλαβε και να μην απιστεί, αλλά να το δεχθεί μέσα στην καρδιά του. Οι περισσότεροι το δέχονταν, παρόλο που δεν αισθάνθηκαν τίποτα τα ιδιαίτερο και προ παντός "δύναμιν εξ ύψους", όπως την χαρακτήριζε ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.
Αργότερα εφάρμοσαν το λεγόμενο "χρίσμα", που ήταν και αυτό μια εικονική και υποθετική πλήρωση δια Πνεύματος Αγίου. Το χρίσμα ήταν η επάλειψη του πιστού με έλαιον χωρίς να αισθάνεται τίποτα και η αναγγελία "πληρούσθε δωρεάς Πνεύματος Αγίου".
Ο Λόγος του Θεού όμως δε μιλάει για ένα βάπτισμα στο Πνεύμα το ʼγιο ή μια πλήρωση Πνεύματος Αγίου με τεχνητά μέσα. Μιλάει για δύναμη που θα λάβει ο πιστός περιμένοντας το Θεό να ενεργήσει και όχι κάποιον πρεσβύτερο να τον παρηγορήσει.
Ο Ίδιος ο Κύριος είπε στους αποστόλους: "Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' υμάς, σεις δε καθίσατε εν πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ' ύψους". Λουκάς κδ:49
Όταν τον ρώτησαν οι μαθητές Του, "Κύριε, τάχα εν τω καιρώ τούτω, αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ;" Ο Κύριος τους απάντησε: "Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη ιδία Αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Πνεύμα το ʼγιο εφ' υμάς και τότε θέλετε είσθαι εις Εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάσι τη Ιουδαία και Σαμάρεια και έως εσχάτου της γης". Πράξεις α:6-9
Την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε δύο εκδηλώσει φοβερές. Δύναμη εξ' ύψους που έλαβαν οι απόστολοι με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος και ξένες γλώσσες που μιλούσαν.
Δεν ήλθε το Πνεύμα το ʼγιο και το έλαβαν οι πιστοί που ήσαν στο ανώγειο της Ιερουσαλήμ, ανεπαισθήτως και αθορύβως. Η επίσκεψη του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει χωρίς να γίνει αισθητή.
Ο απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του την ημέρα της Πεντηκοστής, είπε: "Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος εξέχεε Τούτο το Οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούετε". Πράξεις β:33
Όταν ο Πέτρος εκλήθη να εξηγήσει, πώς αυτός ένας Ιουδαίος πήγε στην ομάδα του Κορνηλίου και "συνέφαγεν μετ' αυτών". Πράξεις ια:3
Εξήγησε όλη την ιστορία και κατέληξε: "Και ενώ ήρχισα να λαλώ, το Πνεύμα το ʼγιον επήλθεν επ' αυτούς, καθώς και εφ' ημάς κατ' αρχάς". Πράξεις ια:15
Όποιος λαβαίνει το Πνεύμα το ʼγιο, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αισθάνεται δύναμη εξ' ύψους και μιλάει ξένες γλώσσες. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού.

Λεωνίδας Φέγγος - εφημ. Χριστιανισμός

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό