01-portland_178 02-banner-new2-world 03-edafia

Δείτε

  1. Κηρύγματα Πάτρας
  2. Spots
  3. Web tv
  4. Προτεινόμενα

Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Πατώντας πάνω αριστερά στο διπλανό παράθυρο (στους αριθμούς δίπλα στον τίτλο) ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα βίντεο και επιλέγετε ποιό θέλετε να δείτε.


 


 

Το εδάφιο της ημέρας

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΣΘΕ ΠΑΛΙΝ ΑΛΛΑ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΡΑΖΟΜΕΝ ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ

Προς Ρωμαίους η 13

Ημέρες συναθροίσεων

Κηρύγμα ευαγγελίου:

Τετάρτη & Παρασκευή 20.00-21.00

Κυριακή 11.00-12.00

Αυστραλίας 100

Έξω Αγυιά, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη

   

 

Σε όλο το πρόσωπο της γης ενεργείται σήμερα ένας πνευματικός ξεσηκωμός, σαν αποτέλεσμα του κηρύγματος του Ευαγγελίου σε όλη την γη. 
Βεβαίως ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε στους μαθητές Του περί των εσχάτων ημερών, ανέφερε αυτό, το οποίο εμείς βλέπουμε σήμερα. Έλεγε ο Ιησούς: «Και θέλει κηρυχθή τούτο το Ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Ματθαίος κδʼ:14 

 Χιλιάδες ψυχές σε όλο τον κόσμο αναγεννώνται και βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός πιστός στις υποσχέσεις Του ενεργεί μέσα στις καρδιές όλων αυτών που μετανοούν και επιστρέφουν στο Χριστό αναγνωρίζοντας ότι είναι αμαρτωλοί, και ζητούν το έλεος του Κυρίου. 
Την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος απευθυνόμενος σε όλους αυτούς που άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και προβληματισμένοι ρώτησαν τι πρέπει να κάμωμεν άνδρες αδελφοί, είπε: «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών». Πράξεις βʼ:38 
Η υπόσχεση αυτή του Θεού φθάνει μέχρι και τις ημέρες μας, όπου ο Θεός και σήμερα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο όσους επικαλούνται το όνομά Του. Και ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Και εγώ σας λέγω, Αιτείτε, και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή. Και εάν τις εξʼ υμών είναι πατήρ και ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; Και εάν οψάριον, μήπως αντί οψαρίου θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; Ή και αν ζητήση ωόν, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν σκορπίον; Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο Ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρʼ αυτού;» Λουκάς ιαʼ:9 
Όσοι λοιπόν δέχονται την πρόσκληση του Θεού, ο Κύριος τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και τους ετοιμάζει για την Ουράνια βασιλεία Του. 
Στις ημέρες μας, όπου το πνεύμα του αντιχρίστου εξαπλώνεται επάνω στη γη και ο Αντίχριστος θα επιβάλλει το χάραγμά του σε όλους αυτούς που θα τον ακολουθήσουν, ο Ιησούς Χριστός ετοιμάζει το δικό Του λαό, τον οποίο κατά την υπόσχεσή Του, θα έλθει να παραλάβει. Ο Ίδιος έλεγε στους μαθητές Του: «Ας μη ταράττηται η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, ει δε μη, ήθελον σας ειπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι, και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να ήσθε και σεις όπου είμαι εγώ». Ιωάννης ιδʼ:1 
Οι άνθρωποι του Θεού περιμένουν τον Κύριο, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί μέσα στην καρδιά τους και ο Λόγος του Θεού φανερώνει. 
Ο απόστολος Παύλος λέγει για τον ερχομό του Κυρίου: «Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή Αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απʼ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετʼ αυτών εν νεφέλαιας εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου». Βʼ Θεσσαλονικείς δʼ:15-17 
Σε λίγο όλα θα έχουν τελειώσει και ο καθένας μας θα απολαύσει το αποτέλεσμα της επιλογής του. Εάν θέλουμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσι, θα πρέπει να δεχθούμε τον Χριστό Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας. Η απόφαση είναι δική μας.

 

Κώστας Κονδύλης - εφημ. Χριστιανισμός Ιούλιος 2006

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό