Καθώς διαβαίνουμε το κατώφλι ακόμη ενός χρόνου δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε εκ καρδίας τον Κύριο για την μακροθυμία Του. Παρότι η γνώση έχει πράγματι πληθυνθεί (Δανιήλ 12:4), ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν ήταν φορτωμένη με τόσα προβλήματα, πραγματικά αδιέξοδα.

Όπου και να κοιτάξει ο σύγχρονος άνθρωπος δεν βλέπει τίποτε άλλο από το γεγονός ότι απόρριψε το Θεό από τη ζωή του. Πόλεμοι, κύματα προσφύγων, ταραχές, τρομοκρατία, αδικία, ανηθικότητα, διάλυση της οικογένειας, πείνες, ασθένειες. «Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονημένοι.Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής· διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησανδιαθήκηναιώνιον» (Ησαΐας 24:4-5).

Η κλιματική αλλαγή κορυφώνεται ταχύτατα, καθώς ο προηγούμενος Οκτώβρης (και όχι μόνον) παρουσίασε την υψηλότερη θερμοκρασία πουέχει καταγραφεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα ένα κύμα καχυποψίας και δυσπιστίας δηλητηριάζει τις σχέσεις των μεγάλων του κόσμου αυτού. Σύνοδοι γίνονται, αλλά δεν καταλήγουμε σε αποφάσεις που να υλοποιούνται.

Ο σύγχρονος άνθρωπος καυχιέται στα επιστημονικά του επιτεύγματα, διακηρύττει με χίλιους τρόπους ότι θέλει να είναι κύριος της «μοίρας» του και απορρίπτει με ασέβεια τη κυριότητα και αγάπη του Μόνου αληθινού Θεού. Υποτάσσεται εν τούτοις,ηθελημένα η αθέλητα, σε σκοτεινές πνευματικές δυνάμεις που απεργάζονται τη καταστροφή του.

Ο Θεός φωνάζει και προειδοποιεί, μέσα από τον Άγιο Λόγο Του και μέσω της αληθινής Του εκκλησίας, «το στύλο και το εδραίωμα της αληθείας.» (Α΄ Τιμόθεου 3:15). Όταν όμως ο άνθρωπος δεν δέχεται την αγάπην της αληθείας διά να σωθεί»τελικά ο Θεός τον παραδίδει εις «ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος,διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ’ ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν.» (Β΄ Θεσαλονικείς β:11-12)

Δυο παραδείγματα θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε σε τι επίκαιρο και ασύλληπτα επικίνδυνο σημείο βρισκόμαστε σαν κοινωνία:

Ξεκίνησε περισσότερο σαν αστείο. Το 2001, στην απογραφή του πληθυσμού στη Βρετανία, 390.127 άτομα (πε- ρίπου το 0,7% του πληθυσμού) περιέγραψαν τους εαυτούς τους ως Τζεντάι, το πνευματικό σύστημα στις ταινίες StarWars. Σήμερα, πολλοί σπεύδουν να δώσουν αυτή την απάντηση σοβαρά και να δηλώσουν ότι για αυτούς η «δύναμη» που πρεσβεύουν οι ταινίες υπάρχει.Όπως αναφέρει το BBC, ένα φεστιβάλ ιδεών πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, σχετικά με το πώς τα νέα «θρησκευτικά κινήματα» ανάμεσά τους και οι «διδαχές» των Τζεντάι έχουν εξαπλωθεί στο Διαδίκτυο.

Ο New Age μυστικισμός που βρίσκεται στη βάση των ταινιών Star Wars φαίνεται ότι ελκύει πολλούς. Το σύστημα αξιών των Τζεντάι δανείζεται στοιχεία από τον ταοϊσμό, τον βουδισμό, τον καθολικισμό και τις διδαχές των σαμουράι. Γέννημα της φαντασίας του Τζορτζ Λούκας, οι Τζεντάι είναι ένα τάγμα πολεμιστών μοναχών, «φρουρών της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον γαλαξία», οι οποίοι πιστεύουν στην απρόσωπη Δύναμη. Ο επίσκοπος της αγγλικανικής εκκλησίας του Μάνσεστερ δηλώνει ότι θεωρεί πως ο Τζενταϊσμός έχει ως στόχο να αναζητήσει έναν νέο τρόπο ζωής που να προσφέρει κώδικες για μία πιο ολοκληρωμένη ύπαρξη…

Το 2004 ένα μπρούτζινο άγαλμα δωρήθηκε στο CERN, το Ευρωπαϊκό κέντρο φυσικής, στη Γενεύη. Παριστάνει την Ινδική «θεότητα» Shiva να χορεύει το χορό της καταστροφής. Πολλές εξηγήσεις προσπάθησαν να δοθούν για το γεγονός αυτό, όπως π.χ ότι τούτο έγινε προς τιμή του Fritjof Capra, ερευνητού του CERN, βαθειά επηρεασμένου από τον Ινδουισμό. Καμία όμως δεν απάντησε στο ερώτημα γιατί σαν σύμβολο της Ευρωπαϊκής ακρόπολης της «θετικής έρευνας και γνώσης» έγινε αποδεκτή η Ινδουιστική θεότητα της καταστροφής.

«Εκπλάγητε, ουρανοί, διά τούτο, και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος. Διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου· εμέ εγκατέλιπον, την πηγήν των ζώντων υδάτων, και έσκαψαν εις εαυτούς λάκκους, λάκκους συντετριμμένους, οίτινες δεν δύνανται να κρατήσωσιν ύδωρ.» (Ιερεμίας 2:12-13). Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, επειδή το γράφει ο Λόγος του Θεού, ότι ο κόσμος σαν σύνολο δεν θα μετανοήσει αλλά θα τραβήξει το δρόμο της απώλειας. Η πρόσκληση είναι ατομική. Στην αρχή του νέου αυτού χρόνου, σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν Ελλάδα, «Έλθετε και ας επιστρέψωμεν προς τον Κύριον» (Ωσηέ 6:1)

Διαβάστε επίσης...

Ο Χριστός πέθανε για μας και ζει για μας

 

Ο Χριστός δεν είναι μια θρησκεία. Είναι πρόσωπο αληθινό που αυτή τη στιγμή ζει και υπάρχει. Αν σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δεν είναι γιατί το θέλησαν οι Εβραίοι και υπέκυψαν οι Ρωμαίοι. Είναι γιατί ο Ίδιος το θέλησε και το αποφάσισε, για να μπορέσει κάθε αμαρτωλός που βασανίζεται από την ενοχή της αμαρτίας, να ξαναρχίσει από την αρχή τη ζωή του και ν’ αποκτήσει την αγάπη, τη χαρά και την ειρήνη.

 

Ο ίδιος το δήλωσε στους μαθητές Του: «Ότι πρέπει να υπάγη εις Ιεροσόλυμα και να πάθη πολλά από τωνπρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθή και την τρίτην ημέραν να αναστηθή»

 

Ματθ. ις:21.

 

Ο Χριστός αναστήθηκε, φανερώθηκε στους μαθητές Του, «φανερώθηκε σε πεντακόσιους και πλέον αδελφούς δια μιας», φανερώθηκε στον απόστολο Παύλο, την ώρα που θα έμπαινε στη Δαμασκό για να καταδιώξει τους χριστιανούς, τον είδε ο Ιωάννης ένδοξο στην Πάτμο που ήταν εξόριστος για το Λόγο του Θεού, να στέκεται και να του αποκαλύπτει «όσα μέλλουσι να γείνωσι μετά ταύτα».

 

Αποκάλυψη α:19.

 

Ήταν, γράφει ο Ιωάννης, ντυμένος ποδήρη χιτώνα και ζωσμένος ζώνηχρυσή. Τα μαλλιά του ήταν λευκά σαν το χιόνι, τα μάτια του σαν φλόγες πυρός, τα πόδια του όμοια με χαλκολίβανο πυρωμένα σε καμίνι, η φωνή του σαν να τρέχουν νερά πολλά και από το στόμα του έβγαινε μάχαιρα δίστομος, μυτερή και όλος έλαμπε σαν τον ήλιο,

 

Αποκάλυψη α:13-16.

 

Έχουμε να κάνουμε μ’ένα Χριστό αληθινό και ζωντανό που μας βλέπει, μας ακούει και ενδιαφέρεται για μας. Αν λοιπόν είναι ζωντανός πρέπει όταν Του μιλάμε να μας απαντάει, να επεμβαίνει στη ζωή μας και να μας σώζει.

 

«Και πάς όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή»

 

Πράξεις β:21.

 

Ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε το δικαίωμα ή ας πούμε καλύτερα, μας προκαλεί να Τον ζητήσουμε και να κτυπήσουμε την πόρτα Του για να μας ανοίξει και να καταλάβουμε ότι ζει.

 

«Αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή, διότι πάς ο αιτών λαμβάνει

 

και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή»

 

Ματθ.ζ:7-9.

 

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, να συναντήσεις τον ζωντανό Χριστό. Να Του ζητήσεις, να Του κτυπήσεις την πόρτα, να Τον επικαλεσθείς. Αν δεν σου φανερωθεί, τότε θα έχεις δίκιο να λες ότι θέλεις. Αν όμως σου φανερωθεί, θα είναι άδικο για τον εαυτό σου να Τον αγνοήσεις και να μην Τον ακολουθείς. Δεν πιστεύουμε σε μια νεκρή θρησκεία, με τύπους και διατάξεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα και χωρίς καμία επέμβαση του Θεού στη ζωή του

 

ανθρώπου. Τέτοια θρησκεία είχε και ο Άννας και ο Καϊάφας που οδήγησαν το Χριστό στη σταύρωση, για να μην τους χαλάσει το σύστημα, την Ιουδαϊκή θρησκεία.Ο Ιάειρος ήταν αρχισυνάγωγος στον Ιουδαϊσμό, αλλά όταν αρρώστησε η κορούλα του και έφτασε στο σημείο να ξεψυχάει, κατάλαβε ότι η θρησκεία του είναι νεκρή και πήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού, που για τους φαρισαίους ήταν αιρετικός και Τον παρακαλούσε λέγοντας: «Ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λοίσθια, να έλθης να βάλης τας χείρας σου επ’αυτήν, διά να σωθή και θέλει ζήσει»

 

Μάρκος ε:23

Ο Χριστός πήγε, αφού είχε πεθάνει το κοριτσάκι. Το ανέστησε και απέδειξε ότι είναι «η ανάστασις και η ζωή».Τώρα μας ειδοποιεί με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του ότι έρχεται πάλι στη γη, ένδοξος, για ν’αποκαταστήσει τα πάντα και να κρίνει ζώντας και νεκρούς.

 

Λεωνίδας Φέγγος

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό