Δεν εξετάζω καθόλου ποιός είπε αυτό το αντιχριστιανικό απόφθεγμα που κυκλοφόρησε και κυκλοφορεί ακόμα και τώρα αμίλητα στις ψυχές των θρησκόληπτων ανθρώπων. Πάντως αυτό το -ας το πούμε σύνθημα- βολεύει πολύ τους ανθρώπους που κάνουν πράγματα που δεν λέει ο Λόγος του Θεού και θέλουν να αποφύγουν την συζήτηση και την έρευνα.


Σήμερα βέβαια δεν περνάει εύκολα αυτό μεταξύ των νέων ανθρώπων που είναι γεμάτοι ανησυχίες και ερωτηματικά. Συνεχώς ένα “γιατί” κυκλοφορεί σαν καταπέλτης και χτυπάει τα πάντα. Ότι είναι κούφιο δεν αντέχει. Διαλύεται. Ότι όμως είναι γερό, συμπαγές, όχι μόνο αντέχει αλλά γίνεται και πιο δυνατό και πιο συμπαγές. Ο Θεός όχι μόνο δεν απαγορεύει να ερευνούμε και να ζητάμε εξηγήσεις, αλλά μας παρακαλεί κιόλας να εξετάζουμε καλά και να ρωτάμε τα πάντα.

Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Θεός: “Ούτω λέγει Κύριος, στήτε επί τας οδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων που είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας.” Ιερεμίας στ΄16. Οι λέξεις “ιδέτε” και “ερωτήσατε” είναι πολύ καθαρές και δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Για τους ανθρώπους στην Βέροια ο Λουκάς στις Πράξεις των αποστόλων γράφει: “...εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθ΄ημέραν τας γραφάς αν ούτως έχουσι ταύτα.” Πράξεις ιζ΄11.
Με την έρευνα και την εξέταση οι Βεροιείς βρήκαν την αλήθεια. Η αλήθεια δεν φοβάται την έρευνα και την εξέταση. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Παύλος λέει στους Εφεσίους: “Περιπατείτε ως τέκνα φωτός...εξετάζοντες τι είναι το ευάρεστον εις τον Κύριον.” Εφεσίους ε΄10.

Δεν αρέσει στο Θεό να Τον λατρεύουμε με τρόπο δικό μας αλλά: “εν πνεύματι και αληθεία” Ιωάννης δ΄24.
Στους Φαρισαίους ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε:”Ερευνάτε τας γραφάς διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού. Πλήν δε θέλετε να έλθηται πρός εμέ δια να έχητε ζωήν.” Ιωάννης ε΄39. Δηλαδή εσείς ερευνάτε τις γραφές, βλέπετε την αλήθεια, αλλά δεν θέλετε να εφαρμόσετε την αλήθεια και να έλθετε σε εμένα που σας γράφουν οι προφήτες και γενικά οι γραφές.
Δεν λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού να μην ερευνάμε, αλλά αντιθέτως να εξετάζουμε καλά. Να ερευνάμε καλά για να μάθουμε αν είμαστε χριστιανοί και γιατί είμαστε.

Λεωνίδας Φέγγος

Διαβάστε επίσης...

Ιδού έρχεται μετά των νεφελών

 

Είναι πλέον βέβαιο και όσο ο καιρός περνά είναι βεβαιότερο ότι η μοναδική ελπίδα του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Το ότι όλοι μιλούν για τον Χριστό σήμερα, ακόμη και οι εχθροί του, οι οποίοι προσπαθούν να τον δυσφημήσουν με κάθε τρόπο, φανερώνει ότι ο Χριστός είναι το κεντρικό πρόσωπο στις ημέρες μας. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο καθότι ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι ο Χριστός έρχεται και πάλι και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο που έφυγε. Ο Ιησούς Χριστός σαράντα ημέρες μετά την Ανάσταση του, όπου δεν έκαμε τίποτε άλλον από το να λέγει κατά την διάρκεια των ημερών αυτού στους μαθητές του, τα περί της Βασιλείας του Θεού, ανελήφθη εις τους ουρανούς. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν, οτε ούτος ανέβαινεν, ιδού άνδρες δύο με ιμάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, οίτινες είπον, ʼΑνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει έλθει ούτω, καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν περευόμενον εις τον ουρανόν.» (Πραξ. α’:9-12). 

Περισσότερα...

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό