Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να σωθούν είτε ενσυνείδητα, είτε υποσυνείδητα, είτε πιστεύουν σε μία αιώνια βασιλεία, είτε δεν πιστεύουν. Όλοι αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη από μία αλλαγή στη ζωή τους, που θα τους οδηγήσει στη γαλήνη της ψυχής, στη χαρά του πνεύματος και στην αιώνια αγάπη.

Όλοι οι θρησκευόμενοι οι οποίοι έχουν άγνοια του Ευαγγελίου και επομένως άγνοια του έργου του Ιησού Χριστού συνιστούν καλά έργα. Αγαθοεργίες. Μάλιστα προβάλλουν πολλές φορές τις δέκα εντολές του Μωυσή.
Οι δέκα εντολές όμως υπήρχαν πριν έλθει ο Χριστός στον κόσμο και προ του Ευαγγελίου και αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με τις δέκα εντολές, δε θα ερχόταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στον κόσμο, να διδάξει το Ευαγγέλιο και να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας.
Με τις δέκα εντολές που είχε δώσει ο Μωυσής στον Εβραϊκό λαό πριν εκατοντάδες χρόνια, κανείς δεν μπόρεσε να σωθεί ούτε κανείς μπόρεσε να ομολογήσει ότι έλαβε ζωή αιώνια και αιώνια σωτηρία.
Σήμερα όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και πρέπει να εξιλεωθούν, να λάβουν συγχώρηση και άφεση αμαρτιών.
Πώς όμως; Κάνοντας μόνο αγαθοεργίες; Οι αγαθοεργίες σβήνουν την αμαρτία; Εάν κάποιος έχει κάνει μια αξιόποινη πράξη και παρουσιαστεί στο δικαστήριο και ισχυριστεί ότι είναι καλός άνθρωπος διότι κάνει ελεημοσύνες και καλά έργα; Το έγκλημα που έχει κάνει δε θα τιμωρηθεί; Ο δικαστής που δικάζει, λαβαίνει υπόψη τον έντιμο βίο, αλλά δεν πείθεται να αθωώσει τον κατηγορούμενο για το έγκλημά του.
Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να μετανοήσει και να λάβει τη συγχώρηση από τον Δίκαιο κριτή και αυτή θα τη λάβει, όταν πιστέψει στο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός με το σταυρικό Του θάνατο. «Αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνη ημών, ήτο επ’ Αυτόν». Ησαΐας νγ:5
Καμία αγαθοεργία δεν μπορεί να μας απαλλάξει από το κατηγορητήριο των αμαρτιών μας, παρά μόνο η θυσία του Ιησού Χριστού «ως αμνού αμώμου και ασπίλου».
Οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη συνεχώς πρόσφεραν αρνιά στον ναό του Σολομώντος, αλλά ποτέ δε σώθηκαν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να μετανοήσουμε , να εκζητήσουμε ταπεινά το Κύριο για να έρθουν καιροί αναψυχής.Καμία προσφορά δεν σώζει. Κανένα τάμα δεν ζητάει ο Θεός παρά μόνο την πίστη μας στον Ιησού Χριστό.
«Κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχί εξ’ έργων, δια να μην καυχηθή τις», Εφεσίους β:8-9
Και ο απόστολος Πέτρος κηρύττει; «Εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών δια φθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμώμου και ασπίλου». Α’ Πέτρου α:18,19
Στη συνέχεια βέβαια το αναγεννημένο παιδί του Θεού σαν αποτέλεσμα της σωτηρίας που η Χάρη του Θεού επρόσφερε κάνει καρπούς αξίους της μετανοίας ,(Ματθ γ:8) γίνεται ζηλωτής καλών έργων (Τίτος β:14) γιατί γνωρίζει ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή (Ιάκωβος β:17) και η ζωή του είναι γεμάτη από καλά έργα και ελεημοσύνες όπως ο Κορνήλιος, η Δορκάδα, ο απόστολος Παύλος (Πράξεις κδ:17) και όλοι οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.

Διαβάστε επίσης...

Όλους μας καλεί και όλους μας θέλει ο Χριστός

 

Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού, στις δύσκολες και κακές ημέρες που ζούμε στέλνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, μορφώσεως, οικονομικής κατάστασης και ηθικής ποιότητος. "Έλθετε προς Με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει", Ματθαίος ια’:28. Δεν ενδιαφέρεται ο Ιησούς Χριστός σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Αν είσαι χαμένος μέσα στην πλάνη ή βουτηγμένος μέσα στην αμαρτία. Σε καλεί να πας κοντά Του, διότι σε θέλει και σε αγαπάει.

 

Γνωρίζει ότι πλανήθηκες και απέκτησες ιδέες και γνώμες οι οποίες σε οδήγησαν στην αμαρτία και στην καταστροφή. Έτρεξες στην αμαρτία για να ξεδιψάσεις και να χορτάσεις χαρά και ειρήνη, αλλά βρήκες τον πόνο και τη θλίψη. Ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι ενδιαφέρεται και τρέχει παντού να βρει το πρόβατο το "απολωλός" το οποίο ξεκόπηκε από το ποίμνιο και έχασε τον προσανατολισμό του. "Πρόβατο απολωλός" εννοεί τον άνθρωπο τον ειλικρινή, που επιδιώκει το καλό, αλλά έχει χάσει το δρόμο του και ψάχνει να τον βρει.

 

Είπε λοιπόν την παραβολή αυτή, όταν οι Φαρισαίοι Τον κατέκριναν και τον κατηγόρησαν "ότι ούτος αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει μετ' αυτών", Λουκάς ιε’:2.

 

Ο Κύριος τους είπε την παραβολή: "Τις άνθρωπος εξ υμών, εάν έχη εκατόν πρόβατα και χάση εν εξ αυτών, δεν αφίνει το απολωλός εωσού εύρει αυτό; Και ευρών αυτό, βάλλει επί τους ώμους αυτού χαίρων και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγων, Συγχαρήτε μοι ότι εύρον το πρόβατόν μου το απολωλός" Λουκάς ιε’:3-7.

 

Ψάχνει ο Χριστός να σε βρει και πολλές φορές σου φανερώνει ότι η οδός που ακολουθείς είναι επικίνδυνη και οδηγεί στην καταστροφή και το θάνατο. Ο Χριστός δεν είναι κάποια αφηρημένη θρησκεία, αλλά είναι ένα πρόσωπο που σταυρώθηκε για σένα, αναστήθηκε και τώρα κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και σε παρακολουθεί και σε καλεί συνέχεια να έλθεις κοντά Του και να σωθείς.

 

Δεν κάνει ο Χριστός εξαιρέσεις και προσωποληψίες. Αποκλείει τελείως τις φυλετικές διακρίσεις και τους ρατσισμούς.

 

Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη που του έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γράφει: "Μετά ταύτα είδον και ιδού όχλος πολύς και ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου ενδεδυμένοι στολάς λευκάς έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών, και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης, έλεγον, Η σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθήμενου επί του θρόνου και του Αρνίου", Αποκάλυψη ζ’:9-11.

 

Εδώ μιλάει για έθνη, φυλές, λαούς και γλώσσες. Πάλι όμως μιλάει για αμαρτωλούς όλων των κατηγοριών και διακηρύττει ότι τους δέχεται όλους. "Δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν".

 

Στο Ευαγγέλιο που έγραψαν οι απόστολοι στην Ελληνική γλώσσα, βλέπουμε ανθρώπους όλων των τάξεων και κατηγοριών, να καταφεύγουν στον Ιησού Χριστό και να σώζονται. Αρχίζοντας από το Νικόδημο που ήταν άρχων των Ιουδαίων και τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας που ήταν βουλευτής, μπορούμε να δούμε τον Ματθαίο τον τελώνη, τους ψαράδες που έκανε αποστόλους, τη Σαμαρείτισσα που ήταν μοιχαλίδα, τη Μαγδαληνή που είχε επτά δαιμόνια, τη γυναίκα που συνελήφθη επ' αυτοφόρω μοιχευομένη και ακόμη το ληστή που ήταν και αυτός καταδικασμένος δια σταυρικού θανάτου.

 

Όλοι σώθηκαν και λυτρώθηκαν από τις αμαρτίες τους και κάποια ημέρα θα τους δούμε στη βασιλεία του Θεού. Χριστιανισμός 11/2002

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό