Στους λαούς της Ασίας και της Αφρικής το φαινόμενο είναι πολύ συνηθισμένο, να κρατούν οι άνθρωποι ένα αντικείμενο επάνω τους με ζήλο και επιμέλεια, διότι πιστεύουν ότι τους φέρνει "γούρι". Δυστυχώς όμως και στην πατρίδα μας, την Ελλάδα και στην Ευρώπη πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ένα άψυχο αντικείμενο που κρατούν επάνω τους τους φέρνει "γούρι". Ένα φυλαχτό, ένα πεταλάκι, μια παραμάνα, μια χάντρα και πλήθος άλλων αντικειμένων τέτοιου είδους, έχουν την τιμή να θεωρούνται γούρικα.

  Εμείς οι Έλληνες έχουμε δημιουργήσει και μερικούς θεσμούς και εορτές γύρω από αυτό το θέμα. Την πρωτοχρονιά σπάμε ένα ρόδι για να πάει ο χρόνος καλά. Κρεμάμε ένα πέταλο στην πόρτα και περνούμε και μια κρεμμύδα για να μας φέρει ευτυχισμένο χρόνο. Μεγάλη κοροϊδία, χαμένη πίστη, ψεύτικη, που δεν ανταποκρίνεται σε καμιά αλήθεια.  
Θα μου πείτε, αν δεν έχουμε αυτή την ελπίδα, πού θα ελπίζουμε; Στο Θεό θα ελπίσουμε που είναι Ζωντανός και Αληθινός και όταν του μιλάμε, μας ακούει και μας απαντάει. "Επικαλού Εμέ εν ημέρα θλίψεως και Εγώ θέλω σε ελευθερώσει κι εσύ θέλεις με δοξάσει". "Όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή".
 
Δε χρειάζεται να είσαι τυχερός, ούτε να κρατάς επάνω σου άψυχα αντικείμενα για να πας καλά και να πετύχεις στη ζωή σου. Μόνο πίστευε και ζήτα το Θεό και Πατέρα να σε βοηθήσει εις το όνομα του Ιησού Χριστού, του Μόνου μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπου.
 
Στον Ησαΐα, τον προφήτη, αναφέρεται μια σπουδαία αλήθεια. "Τις είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριον, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου Αυτού; Ούτος και αν περιπατή εν σκότει και δεν έχει φως, ας θαρρή εις το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού", Ησαΐας ν':10.
 
Όταν βρεθείς, λέει ο προφήτης Ησαΐας, σε πλήρη αδιέξοδο και δεν βλέπεις φως πουθενά, θυμήσου ένα όνομα. Το όνομα του Κυρίου και φώναξε, όπως τόσοι απελπισμένοι φώναξαν: "Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με". Τότε θα λάβεις απάντηση από έναν αναστημένο και ζωντανό Χριστό. Θα σε ακούσει, θα τρέξει "εις βοήθειάν σου" και θα καταλάβεις κι εσύ ότι έχεις κάποιον που σε αγαπάει και είναι έτοιμος να σε βοηθήσει, όταν Τον επικαλεσθείς και Του φωνάξεις.
 
Ο Δαβίδ είχε πολλές τέτοιες εμπειρίες, γι' αυτό διαβάζοντας τους ψαλμούς, πολύ συχνά θα συναντήσεις τη φράση, "έκραξα προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου".
 
Μη μου πεις ότι δεν είσαι άξιος, διότι έχεις κάνει πολλές αμαρτίες. Αυτό δεν ισχύει στο Χριστό και δεν αρμόζει στο χριστιανισμό. «Ο Χριστός ήλθε εις τον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ», γράφει ο απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο.
 
Σας θυμίζω τα πρόσωπα που πήγαν στο Χριστό και οι Φαρισαίοι τον κατέκριναν. "Με αμαρτωλούς συντρώγει". «Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε εις τον κόσμον να σώσει αμαρτωλούς».
 
Η γυναίκα που συνελήφθη επ' αυτοφώρω μοιχευομένη, η Σαμαρείτισα που είχε λάβει πέντε άνδρες και αυτός που είχε δεν ήταν δικός της, η Μαγδαληνή με τα επτά δαιμόνια, ο Ζακχαίος, ένας εκμεταλλευτής αρχιτελώνης, ο ληστής ο σταυρωμένος δίπλα στο Χριστό, ο Σαούλ ο διώκτης των πιστών του Χριστού και πλήθος άλλοι μεγάλοι αμαρτωλοί, έλαβαν τη Σωτηρία και έγιναν άγιοι και μάρτυρες του Ιησού Χριστού, όταν ήλθαν στο Χριστό.
 
Χρειαζόμαστε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας και όχι διάφορα πραγματάκια που φέρνουν "γούρι". Σίγουρα πράγματα και όχι ψεύτικες αυταπάτες.


 

Διαβάστε επίσης...

Ο Χριστός είναι η ανάσταση και η ζωή

Κανένας από τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Η ίδια τους η ζωή μαρτυρεί τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή τους. Η αναγέννησις, το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου, οι θεραπείες, είναι ενεργήματα αυτού που πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για την δικαίωση μας. Η μόνη αλήθεια επάνω εις τον κόσμο αυτόν είναι το Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού, το οποίον είναι το καταστατικό όλων αυτών που πιστεύουν στον Χριστόν και έχουν την βεβαιότητα ότι σύντομα θα τον απολαμβάνουν αιώνια στον ουρανό. 
Όταν ζούσε ο Κύριος επάνω στον κόσμο αυτό, φανέρωνε στους μαθητάς του όλα αυτά, τα οποία επρόκειτο να συμβούν σ'αυτόν. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «και αναβαίνων ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους δώδεκα μαθητάς κατ' ιδίαν εν τη οδώ και είπε προς αυτούς, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθή εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή». (Ματθ. κ':17). 
Μετά τον θάνατον του Ιησού Χριστού στον Σταυρό του Γολγοθά, το σώμα αυτού παρέλαβε ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, βουλευτής της εποχής εκείνης και «έθεσε αυτό εν τω νέω αυτού μνημείω, το οποίον ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλίσας λίθον μέγαν εις την θύραν του μνημείου, ανεχώρησεν». (Ματθ. κζ':60). Στην συνέχεια ο λόγος του Θεού λέγει: «Αφού δε επέρασε το Σάββατον περι τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, δια να θεωρήσωσι τον τάφον. Και ιδού, έγινε σεισμός μέγας διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ' ουρανού, ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγειναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας: Μη φοβείσθαι σεις διότι εξεύρω, ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε, δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε ιδέτε τον τόπον όπου εκείτο ο Κύριος και υπάγετε ταχέως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού, ότι ανέστη εκ των νεκρών και ιδού υπάγει πρότερον υμών εις την Γαλιλαίαν, εκεί θέλετε ιδεί αυτόν». (Ματθ. κη':1-8). 
Όλοι αυτοί, οι οποίοι κήρυξαν και συνεχίζουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιον, είναι μάρτυρες της αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν, κατά τας γραφάς και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα, μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδερφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν εως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν, έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους απόστολους, τελευταίον δε πάντων, εφάνη και εις εμέ, ως εις έκτρωμα». (Κορινθ. Α' ιε':3). Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ανεστημένος και ως εκ τούτου όλοι όσοι τον ακολουθούν πιστεύουν στην εκπλήρωση του Λόγου του, καθώς είπε στους μαθητάς του: «Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα ει δε μη, ήθελον σας ειπεί υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να ήσθε και εσείς όπου είμαι εγώ». (Ιωάν. ιδ':2). 
Δια τούτο και ο Απόστολος Παύλος, λέγει: «Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων». (Κορινθ. Α' ιε':19). Η ελπίδα και το μέλλον των ανθρώπων του Θεού είναι ανάσταση των νεκρών και η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός είπε στην Μάρθα: «Εγώ είμαι η Ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνη, θέλει ζήσει. Και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Και εκείνη είπε: Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα, ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον». (Ιωάν. ια':25).

Κ.Κονδύλης Χριστιανισμός 04/2007

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό