-Η αμνάς του πτωχού  - (Νάθαν προς Δαβίδ)  : 
Β΄ Σαμουήλ 12:1-4

-Οι δύο αδελφοί και η εκδίκησις αίματος - (Θεκωίτης χήρα)  : 
Β΄ Σαμουήλ 14:1-11

-Ο αμπελών και το φυτόν του - (Ησαίας προς άνδρας Ιούδα και Ιερουσαλήμ) :
Ησαϊας 5:1-7

-Ο αετός και η άμπελος - (Ιεζεκιήλ προς Ισραήλ) :
Ιεζεκιήλ 17:3-10

-Η λέαινα και οι σκύμνοι - (Ιεζεκιήλ προς Ισραήλ) :
Ιεζεκιήλ 19:2-9

-Ο λέβης με τα οστά - (Ιεζεκιήλ προς Ισραήλ) :
Ιεζεκιήλ 24:3-5


-Τα δένδρα χρίουν βασιλέα - (Ιωθάμ προς Σιχεμίτας) :
Κριταί 9:7-15

-Το όραμα του Μιχαϊου :
Α΄Βασιλέων 22:19-23

-Η άκανθα και ο κέδρος - (Ιωάς προς Αμασίαν) :
Β΄Βασιλέων 14:9

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό