Ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος «έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους» ενσαρκωθείς δια της παρθένου Μαρίας. Γεννήθηκε σε μία μικρή κωμόπολη, τη Βηθλεέμ με δύο χιλιάδες κατοίκους μαζί με τα περίχωρα. Μικρή πόλη ποιμνίων και ποιμένων όπου πολλά χρόνια πριν ο Δαβίδ έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ο προφήτης Σαμουήλ τον έχρισε βασιλιά του Ισραήλ. Σ` αυτήν τη μικρή πόλη γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός και μάλιστα σε μία στάνη μέσα που υπήρχαν πρόβατα, αγελάδες και άλλα ζώα.

  Δεν γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ, την Ιερουσαλήμ, διότι έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να γίνει πρώτα ο ποιμήν ο καλός και μετά να γίνει ο Βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων. Ο Ιησούς Χριστός προτίμησε το δρόμο της αγάπης και της ταπείνωσης. Το φρόνημά Του ήταν αγάπη και ταπεινοφροσύνη. «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχων δεν ενόμισε αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ’ Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν Εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Φιλιππησίους β:5-8.

Δεν ήλθε στον κόσμο να τον κυριεύσει με εγκλήματα, βιαιότητες και περιαυτολογίες, όπως ήλθαν όλοι οι επίδοξοι κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου, αλλά ήλθε με την αγάπη, την απλότητα και την ελευθερία του ανθρώπου να εκλέξει μόνος του ότι θέλει. Διακήρυττε: «Όστις θέλει να έλθει οπίσω μου, ας απαρνηθή τον ευατόν του, ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί»Μάρκος η:34.

  Όταν ήλθε η ώρα να έλθει στη γη, δεν ήλθε με εκατομμύρια αγγέλους επάνω σ’ ένα άσπρο άτι, αλλά προτίμησε την ανθρώπινη οδό, να γεννηθεί όπως όλοι οι άνθρωποι και να μεγαλώσει στην αγκαλιά της παρθένου Μαρίας, γνωρίζοντας όλες τις ταλαιπωρίες της ανθρώπινης ζωής.

  Στη γη αυτή που πέρασε σαν άνθρωπος, σύστησε τον εαυτό Του, όχι σαν βασιλέα και εξουσιαστή αλλά σαν ταπεινό ποιμένα.«Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων» Ιωάννης ι: 11. Όταν είδε όχλο πολύ στην έρημο, τους ευσπλαχνίσθηκε σαν καλός ποιμένας. Γράφει ο ευαγγελιστής Μάρκος (στ:34): «Εξελθών δε ο Ιησούς είδε πολύν όχλον και ευσπλαχνίσθη δι` αυτούς, επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και ήρχισε να διδάσκει αυτούς πολλά».Ο Κύριος σαν καλός ποιμένας τους δίδαξε, τους παρηγόρησε και τελικά έδωσε και έφαγαν ψωμί και ψάρι και έφυγαν χορτασμένοι.

  Ο ποιμήν ο καλός έδωσε και την ψυχή Του υπέρ των προβάτων. Σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά και πλήρωσε όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων όλων των  αιώνων και όλων των εποχών. Σήμερα μπορούμε άνετα να πιστέψουμε στο Χριστό,να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε να μας συγχωρήσει κάθε αμαρτία.Το ευαγγέλιο μας πληροφορεί: «Το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» Α ́ Ιωάννου α:7.

  Έπρεπε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να γεννηθεί στης Βηθλεέμ της Ιουδαίας όπως και ο προφήτης Μιχαίας το προφήτεψε 862 χρόνια πριν γεννηθεί. «Και συ Βηθλεέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει του λαού μου του Ισραήλ» Μιχαίας ε:2, Ματθαίος β:6.Την ημέρα που γεννιόταν ο Ιησούς Χριστός, στην πτωχή αυτή κωμόπολη κατέβηκε «πλήθος στρατιάς ουρανίου που υμνούσαν και έλεγαν. Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» Λουκάς β :13. Το ακροατήριο και οι αυτόπτες μάρτυρες ήσαν ποιμένες που έβοσκαν τα πρόβατά τους νύχτα, οι οποίοι τρόμαξαν με την μεγάλη λάμψη την οποία είδαν να φωτίζει όλη την πεδιάδα. Την ίδια στιγμή όμως «άγγελος Κυρίου εφάνη και τους είπε: Μη φοβείσθε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν,διότι σήμερον έγεννήθη εις εσάς Σωτήρ όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον, θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένοκείμενον εν τη φάτνη»Λουκάς β:9-12. Ο άγγελος εξηγεί στους ποιμένες ότι γεννήθηκε σήμερα ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Αν θέλετε να τον βρείτε θα ψάξετε στις στάνες και όπου βρείτε ένα μωρό να το έχουν τοποθετήσει μέσα σε μία φάτνη, αυτό είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός.

  Αντίθετα με τις πολυτέλειες των ανθρώπων του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός περιφρόνησε και καταπάτησε κάθε υλιστικό φρόνημα. Η ματαιότητα και η απάτη του πλούτου δεν τον έλκυσε, ούτε τον δελέασε. Σ` όλη Του τη ζωή έμεινε απλός, ταπεινός και καθαρός και ποτέ δενεπεδίωξε να αποκτήσει πλούτη και κτήματα για να γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός άλλαξε όλη την ιστορία του κόσμου. Η γέννησή Του έγινε αφετηρία μετρήσεως της χρονολογίας. Πριν τη γέννηση του Χριστού μετρούσαν τα χρόνια από κτίσεως Ρώμης.

  Σήμερα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο α ́ κεφάλαιο, ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται ένδοξος, έτοιμος να κάνει την παρουσία Του πάλι, όχι σαν ταπεινός διδάσκαλος, αλλά σαν ένδοξος «Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων»

 Εφημερίδα Χριστιανισμός Δεκέμβριος 2013

 

Διαβάστε επίσης...

Όλους μας καλεί και όλους μας θέλει ο Χριστός

 

Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού, στις δύσκολες και κακές ημέρες που ζούμε στέλνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, μορφώσεως, οικονομικής κατάστασης και ηθικής ποιότητος. "Έλθετε προς Με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει", Ματθαίος ια’:28. Δεν ενδιαφέρεται ο Ιησούς Χριστός σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Αν είσαι χαμένος μέσα στην πλάνη ή βουτηγμένος μέσα στην αμαρτία. Σε καλεί να πας κοντά Του, διότι σε θέλει και σε αγαπάει.

 

Γνωρίζει ότι πλανήθηκες και απέκτησες ιδέες και γνώμες οι οποίες σε οδήγησαν στην αμαρτία και στην καταστροφή. Έτρεξες στην αμαρτία για να ξεδιψάσεις και να χορτάσεις χαρά και ειρήνη, αλλά βρήκες τον πόνο και τη θλίψη. Ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι ενδιαφέρεται και τρέχει παντού να βρει το πρόβατο το "απολωλός" το οποίο ξεκόπηκε από το ποίμνιο και έχασε τον προσανατολισμό του. "Πρόβατο απολωλός" εννοεί τον άνθρωπο τον ειλικρινή, που επιδιώκει το καλό, αλλά έχει χάσει το δρόμο του και ψάχνει να τον βρει.

 

Είπε λοιπόν την παραβολή αυτή, όταν οι Φαρισαίοι Τον κατέκριναν και τον κατηγόρησαν "ότι ούτος αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει μετ' αυτών", Λουκάς ιε’:2.

 

Ο Κύριος τους είπε την παραβολή: "Τις άνθρωπος εξ υμών, εάν έχη εκατόν πρόβατα και χάση εν εξ αυτών, δεν αφίνει το απολωλός εωσού εύρει αυτό; Και ευρών αυτό, βάλλει επί τους ώμους αυτού χαίρων και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγων, Συγχαρήτε μοι ότι εύρον το πρόβατόν μου το απολωλός" Λουκάς ιε’:3-7.

 

Ψάχνει ο Χριστός να σε βρει και πολλές φορές σου φανερώνει ότι η οδός που ακολουθείς είναι επικίνδυνη και οδηγεί στην καταστροφή και το θάνατο. Ο Χριστός δεν είναι κάποια αφηρημένη θρησκεία, αλλά είναι ένα πρόσωπο που σταυρώθηκε για σένα, αναστήθηκε και τώρα κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και σε παρακολουθεί και σε καλεί συνέχεια να έλθεις κοντά Του και να σωθείς.

 

Δεν κάνει ο Χριστός εξαιρέσεις και προσωποληψίες. Αποκλείει τελείως τις φυλετικές διακρίσεις και τους ρατσισμούς.

 

Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη που του έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γράφει: "Μετά ταύτα είδον και ιδού όχλος πολύς και ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου ενδεδυμένοι στολάς λευκάς έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών, και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης, έλεγον, Η σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθήμενου επί του θρόνου και του Αρνίου", Αποκάλυψη ζ’:9-11.

 

Εδώ μιλάει για έθνη, φυλές, λαούς και γλώσσες. Πάλι όμως μιλάει για αμαρτωλούς όλων των κατηγοριών και διακηρύττει ότι τους δέχεται όλους. "Δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν".

 

Στο Ευαγγέλιο που έγραψαν οι απόστολοι στην Ελληνική γλώσσα, βλέπουμε ανθρώπους όλων των τάξεων και κατηγοριών, να καταφεύγουν στον Ιησού Χριστό και να σώζονται. Αρχίζοντας από το Νικόδημο που ήταν άρχων των Ιουδαίων και τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας που ήταν βουλευτής, μπορούμε να δούμε τον Ματθαίο τον τελώνη, τους ψαράδες που έκανε αποστόλους, τη Σαμαρείτισσα που ήταν μοιχαλίδα, τη Μαγδαληνή που είχε επτά δαιμόνια, τη γυναίκα που συνελήφθη επ' αυτοφόρω μοιχευομένη και ακόμη το ληστή που ήταν και αυτός καταδικασμένος δια σταυρικού θανάτου.

 

Όλοι σώθηκαν και λυτρώθηκαν από τις αμαρτίες τους και κάποια ημέρα θα τους δούμε στη βασιλεία του Θεού. Χριστιανισμός 11/2002

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό